Oferim també servei de correcció de textos literaris, comercials o tècnics. Àmplia experiència en aquest sector.

Un servei que de vegades no sembla necessari però que ho és per obtenir un text ben polit.

Hi ha dos tipus de correcció:

  • La correcció de proves o ortotipografia és la que s’encarrega de la revisió i recerca d’errors tipogràfics, errades, ús de cursives, versaletes i negretes, espaiat entre paraules i puntuació, ocupació apropiat de signes, etc.

  • La correcció d’estil, per la seva banda, té cura del text per facilitar-ne la lectura, té cura que sigui comprensible i no contingui passatges de difícil interpretació, deixant ben explicitades les relacions entre les diferents parts del text, adequa el contingut a la situació comunicativa (conservant la veu de l’autor), té cura de l’extensió dels paràgrafs, controla l’ús de metàfores i altres recursos retòrics, té cura de la puntuació, etc.

A causa de el gir editorial dels últims temps, on es veu clarament que els autors auto publicats estan guanyant terreny a les editorials, és cada vegada més necessària una bona correcció de textos. L’autor no pot encarregar-se de tot i és un fet que “el pitjor corrector per a una novel·la és el seu propi autor”.

La correcció és, sens dubte, un pilar fonamental. És el control de qualitat en el sector editorial.

En Mendía Traducciones, per ser conscients de l’anterior, comptem amb gran experiència en aquest camp.

El preu de la correcció dependrà de el tipus de text, de la seva longitud i de la seva complexitat. Es calcula per paraules.

Demani pressupost sense compromís.

Sol·licitar pressupost